Netejadors Químics Màxima Desinfecció

El Producte:

En l'actualitat, el fregit d'aliments és una de les tècniques culinàries més esteses arreu del món. Durant el procés de fregit i per efecte de la humitat que aporten els aliments, l'oxigen atmosfèric i les elevades temperatures (160-200 ºC) es produeixen reaccions d'hidròlisi, oxidació i polimerització que canvien i alteren la composició química dels olis utilitzats , accelerant la seva degradació. L'oli es va deteriorant i es formen compostos nocius per a la salut, que poden provocar des trastorns digestius fins càncer d'estómac i pulmó, modificant-se, també, les característiques organolèptiques dels aliments en contacte amb l'oli. Entre les substàncies tòxiques per a l'organisme que es formen en el procés de fregit hi ha els compostos polars.