PUJAR

HIGIÈNIC INDUSTRIAL

Higiènics L-ONE amb pre-tall

- Higiènic:

 - Només es toca el full que es va a utilitzar

- Dispensació full a full: redueix el consum

- Fàcil de reposar: abastiment flexible

- Disseny prim: s'adapta a qualsevol lavabo

- Visor indicador del nivell de recanvi en el lateral

Paper Higiènic Industrial

Necessitaràs aquest dispensador:

GC ECO 250

GC ECO 130

GC 175

GC ECO 180

GC ECO 380

GC ECO 250

ARTÍCLE

 

MARCA:

GOMA CAMPS ECO

Nº DE CAPES:

1

DIÀMETRE MANDRIL:

45 MM

EMBALATGE

 

CONTINGUT DEL SAC:

 18 Rotllo

PALET

 

CAPACITAT DEL PALET:

40 Sac

PEFC: És una entitat no governamental d'àmbit mundial, que promou la gestió sostenible dels boscos per aconseguir un equilibri social, econòmic i mediambiental dels mateixos. El certificat PEFC permet accedir a nous clients que exigeixin únicament productes forestals de fonts certificades i mostra la responsabilitat i compromís de l'empresa amb el medi ambient i el desenvolupament sostenible. Goma - Camps té el Certificat PEFC Reciclat amb el qual ratifica que el material recuperat per fabricar paper reciclat prové de fonts de reciclatge controlats per garantir la traçabilitat del mateix.

ECOLABEL: L'Etiqueta Ecològica Europea és una certificació concedida per la Comissió Europea als productes que asseguren un baix impacte ambiental en tot el seu cicle de vida. Això es tradueix en: reducció de la contaminació atmosfèrica, menys emissions de gas d'efecte hivernacle, limitació de l'ús de substàncies nocives per al medi ambient, menys emissions de compostos de clor i residus orgànics de l'aigua i una reducció del consum energètic i de recursos hídrics. Goma-Camps va ser la primera empresa espanyola del sector tisú a tenir l'Etiqueta Ecològica Europea fruit de la seva aposta pel respecte al medi ambient.

GC ECO 130

ARTÍCLE

 

MARCA:

GOMA CAMPS

Nº DE CAPES:

2

DIÀMETRE MANDRIL:

45 MM

EMBALATGE

 

CONTINGUT DEL SAC:

 18 Rotllo

PALET

 

CAPACITAT DEL PALET:

40 Sac

PEFC: És una entitat no governamental d'àmbit mundial, que promou la gestió sostenible dels boscos per aconseguir un equilibri social, econòmic i mediambiental dels mateixos. El certificat PEFC permet accedir a nous clients que exigeixin únicament productes forestals de fonts certificades i mostra la responsabilitat i compromís de l'empresa amb el medi ambient i el desenvolupament sostenible. Goma - Camps té el Certificat PEFC Reciclat amb el qual ratifica que el material recuperat per fabricar paper reciclat prové de fonts de reciclatge controlats per garantir la traçabilitat del mateix.

ECOLABEL: L'Etiqueta Ecològica Europea és una certificació concedida per la Comissió Europea als productes que asseguren un baix impacte ambiental en tot el seu cicle de vida. Això es tradueix en: reducció de la contaminació atmosfèrica, menys emissions de gas d'efecte hivernacle, limitació de l'ús de substàncies nocives per al medi ambient, menys emissions de compostos de clor i residus orgànics de l'aigua i una reducció del consum energètic i de recursos hídrics. Goma-Camps va ser la primera empresa espanyola del sector tisú a tenir l'Etiqueta Ecològica Europea fruit de la seva aposta pel respecte al medi ambient.

GC 175

ARTÍCLE

 

MARCA:

GOMA CAMPS

Nº DE CAPES:

2

DIÀMETRE MANDRIL:

45 MM

EMBALATGE

 

CONTINGUT DEL SAC:

 12 Rotllo

PALET

 

CAPACITAT DEL PALET:

48 Sac

GC ECO 180

ARTÍCLE

 

MARCA:

GOMA CAMPS ECO

Nº DE CAPES:

2

DIÀMETRE MANDRIL:

45 MM

EMBALATGE

 

CONTINGUT DEL SAC:

 18 Rotllo

PALET

 

CAPACITAT DEL PALET:

32 Sac

PEFC: És una entitat no governamental d'àmbit mundial, que promou la gestió sostenible dels boscos per aconseguir un equilibri social, econòmic i mediambiental dels mateixos. El certificat PEFC permet accedir a nous clients que exigeixin únicament productes forestals de fonts certificades i mostra la responsabilitat i compromís de l'empresa amb el medi ambient i el desenvolupament sostenible. Goma - Camps té el Certificat PEFC Reciclat amb el qual ratifica que el material recuperat per fabricar paper reciclat prové de fonts de reciclatge controlats per garantir la traçabilitat del mateix.

ECOLABEL: L'Etiqueta Ecològica Europea és una certificació concedida per la Comissió Europea als productes que asseguren un baix impacte ambiental en tot el seu cicle de vida. Això es tradueix en: reducció de la contaminació atmosfèrica, menys emissions de gas d'efecte hivernacle, limitació de l'ús de substàncies nocives per al medi ambient, menys emissions de compostos de clor i residus orgànics de l'aigua i una reducció del consum energètic i de recursos hídrics. Goma-Camps va ser la primera empresa espanyola del sector tisú a tenir l'Etiqueta Ecològica Europea fruit de la seva aposta pel respecte al medi ambient.

GC ECO 380

ARTÍCLE

 

MARCA:

GOMA CAMPS ECO

Nº DE CAPES:

2

DIÀMETRE MANDRIL:

62,5 MM

EMBALATGE

 

CONTINGUT DEL SAC:

 6 Rotllo

PALET

 

CAPACITAT DEL PALET:

48 Sac

PEFC: És una entitat no governamental d'àmbit mundial, que promou la gestió sostenible dels boscos per aconseguir un equilibri social, econòmic i mediambiental dels mateixos. El certificat PEFC permet accedir a nous clients que exigeixin únicament productes forestals de fonts certificades i mostra la responsabilitat i compromís de l'empresa amb el medi ambient i el desenvolupament sostenible. Goma - Camps té el Certificat PEFC Reciclat amb el qual ratifica que el material recuperat per fabricar paper reciclat prové de fonts de reciclatge controlats per garantir la traçabilitat del mateix.

ECOLABEL: L'Etiqueta Ecològica Europea és una certificació concedida per la Comissió Europea als productes que asseguren un baix impacte ambiental en tot el seu cicle de vida. Això es tradueix en: reducció de la contaminació atmosfèrica, menys emissions de gas d'efecte hivernacle, limitació de l'ús de substàncies nocives per al medi ambient, menys emissions de compostos de clor i residus orgànics de l'aigua i una reducció del consum energètic i de recursos hídrics. Goma-Camps va ser la primera empresa espanyola del sector tisú a tenir l'Etiqueta Ecològica Europea fruit de la seva aposta pel respecte al medi ambient.