Netejadors Químics Màxima Desinfecció

Desodoritzant per urinaris

UriWave

10 Vegades Més fragància alliberada gradualment DURANT 30 Dies

RESPECTA EL MEDI AMBIENT

Baix valor de COV (Compostos Orgànics volàtils): Allibera una desena part que la majoria dels Aerosols.

Intensity

L'únic ambientador del mon que utilitza la pròpia tapa com recarrega ambientadora. Ara, en contes d'obrir el ambientador, retirar la recarrega antiga, col·locar la nova recarrega y tornar a tancar el ambientador, n'hi ha prou amb retirar y substituir la tapa por una nova.

FRAGÀNCIES:

AMBIENTADORS - Essència

ESSENCE SPRING

ML 500 - essència desodorant

NATURE SPRING

ML 350 - Ambientador base d'aigua

ESSENCE AUTUMN

ML 500 - essència desodorant

NATURE AUTUMN

ML 350 - Ambientador base d'aigua

ESSENCE SUMMER

ML 500 - essència desodorant

NATURE SUMMER

ML 350 - Ambientador base d'aigua

ESSENCE WINTER

ML 500 - essència desodorant

NATURE WINTER

ML 350 - Ambientador base d'aigua

MICRODOR PRO

ML 500 - Biotecnològic